Autori zastupljeni u Zbirci

Aleksandar Tomašević

Rođen je u Soko Banji 1921. godine.

Osnovnu i srednju školu pohađao je u Kosovskoj Mitrovici, Skoplju i Beogradu, gde je 1942. godine završio Umetničku školu Mladena Josića. Od 1944. godine radi kao učitelj u jednom selu na Kopaoniku, da bi odatle otišao u Ibarski partizanski odred. Akademiju za likovne umetnosti u Beograu upisuje 1947. godine i jedan semestar 1949. godine provodi u Ecole nationale supeieure de beaux arts u Parizu, u ateljeu za fresku profesora Docus de la Haille. Akademiju je završio 1952. godine i zaposlio se kao slikar konzervator u Saveznom institutu za zaštitu spomenika kulture.

Tokom 1952. i 1953. godine specijalizira konzervaciju slika u Luvru, a 1955. u Kraljevskom institutu za zaštitu kulturnog nasleđa u Brislu. Prvu samostalnu izložbu imao je 1952. godine kada je postao i član grupe "Samostalni", a član "Decembarske grupe" je od njenog osnivanja. Radi na konzervaciji i restauraciji slika i na otkrivanju, prezentaciji i konzervaciji fresaka u mnogim crkvama i manastirima.

Za docenta Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu izabran je 1962. godine, a ubrzo je postao i vanredni profesor za predmet Monumentalno slikarstvo, gde je ostao do smrti.

Umro je u Beogradu 19. juna 1968. godine.

Most na Savi
Most na Savi1958. Ulje na platnu k.n.k. 38 x 34 cm

Most na Savi
Ribe - Mrtva priroda
Hilandar - Pirg Sv. Đorđa
Zapis iz Ruskog cara I
Zapis iz Ruskog cara II