Autori zastupljeni u Zbirci

Dragutin Cigarčić

Rođen je 1922. godine u Vranju.

Na Likovnu akademiju u Beogradu upisuje se 1941. godine, prekida studije i 1944. godine odlazi u partizane. Po završetku rata nastavlja studije i diplomira 1946. godine, a specijalni tečaj završava kod Marka Čelebonovića 1949. godine. Bio je saradnik u državnoj majstorskoj radionici Mila Milunovića.

Član ULUS-a postao je 1949. godine. Pripadao je grupama "Samostalni" i "Decembarska grupa".

Boravio je u Francuskoj kao stipendista francuske vlade i stipendista fonda "Moša Pijade".

Radio je kao profesor u školi za industrijsko oblikovanje.

Umro je u Beogradu 1985. godine.

Partizan
Partizan1957. Ulje na kartonu, 44 x 32 cm

Partizan
Ženski portret
Dvojni akt
Vodonoša
Poluakt
U plavoj gami
Ženski portret
Gracije
Autoportret
Dvojni akt