Autori zastupljeni u Zbirci

Lazar Vozarević

Rođen je 1925. godine u Sremskoj Mitrovici.

Školu za primenjene umetnosti u Beogradu upisao je 1941. godine, a 1943. Akademiju za likovne umetnosti, koju je završio 1948. godine. Tokom 1951-52. godine boravi u Parizu. Bio je član grupe "Jedanaestorice" i "Decembarske grupe". Docent Akademije za likovne umetnosti u Beogradu postao je 1960. godine.

Pored slikarstva bavio se ilustracijom knjiga i mozaikom.

Umro je u Beogradu 29. marta 1968. godine.

Nevesta
Nevesta1950. Ulje na platnu, 59 x 43,5 cm

Nevesta
Majka i dete
Čovek sa mandolinom
Materinstvo
Porodica
Portret žene sećanje na Velaskeza
Materinstvo 1
Kralj i dete
Majka i dete
Herkul