Autori zastupljeni u Zbirci

Matija Vuković

Rođen je 1925. godine u Platičevu.

Posle završene osnovne škole, 1940. godine dolazi sa majkom u Beograd i upisuje se u Višu narodnu školu, napušta je, uči stolarski zanat, koji ga nije interesovao, i počinje da crta. Sledeće 1941. godine upisuje se u privatnu Slikarsku školu Mladena Josića, a zatim u Srednju školu za primenjene umetnosti.

Posle oslobođenja Beograda, 1944. godine, mobilisan je u NOB i kao borac X krajiške brigade odlazi na Sremski front, gde je ranjen i iz rata izlazi kao invalid.

Studije na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu završava 1952. godine u klasi profesora Tome Rosandića i Sretena Stojanovića, a specijalku u klasi profesora Ilije Kolarevića, 1954. godine. Učesnik je mnogih umetničkih kolonija (Ečka, Bačka Topola, Senta, Danilovgrad) i vajarskih simpozijuma ("Beli venčac", "Mermer Prilep").

Umro je u Beogradu, posle duže bolesti, 1985. godine.

Konjanik
Konjanik1962. Bronza, 53 x 50 x 20 cm

Konjanik
Konjanik
Krava
Stado
Konj