Prethodne izložbe. Do 2014.

Izložbe od 2012. do 2013. godine

Dušan Todorović (2012), Rajko Karišić (2012), Čovek. Reka - Slikarstvo podunavskih zemalja (2012), Zoran Petrović (2012), 61. godišnja izložba članova SULUV-a (2012), Biljana Vuković (2012), Umetnost ili život - Nova umetnost sedamdesetih, Izbor iz Vujičić kolekcije (2012), Grafika ovde i sada (2012), Ankica Oprešnik (2012), Umetnička kolonija na Starom sajmištu - Umetnici iz zbirke Rajka Mamuzića (2012 - 2013).

Naslov dela
Naslov delaPodaci o delu

Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela