Prethodne izložbe. Do 2014.

Izložbe od 2013. do 2014. godine

Dijalog - Grafike srpskih i bosansko hercegovačkih grafičara stasalih posle 2000 (2013), Milan Kešelj (2013), Zoran Todović (2013), Zoran Petrović (2013), Izložba radova studenata završne godine Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu (2013), Umetnička kolonija Bačka Topola (2013), Svetovi i junaci - Pozorišni muzej Vojvodine (2013), Rajko Mamuzić i Beogradska grupa (2013), Slikari kontinuiteta - Slikarstvo Beogradske grupe (2013), "UOMINI ILLUSTRI / Savremeni portret" (2013 - 2014), Borbeni realizam i socijalistički realizam (2013 - 2014).

Naslov dela
Naslov delaPodaci o delu

Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela
Naslov dela