Prethodne izložbe. Od 2014.

B. A. T.

Otvaranje izložbe: 10. decembar 2015. u 19:00
Izložba je otvorena do: 15. januar 2016.

Bon à Tirer je originalni grafički list, koji je u potpunosti prihvatljiv za umetnika i grafičara koji izvodi grafiku. Ovaj otisak služi kao nivo kvaliteta prema kojem se poredi svaki sledeći odštampani otisak tiraža. Štampa se na istom papiru kao i tiraž, potpisuje se od strane umetnika sa B. A. T. čime autor odobrava štampanje edicije. Uobičajeno je da taj otisak ostaje grafičaru koji izvodi grafiku u tiražu. Takva praksa ima za rezultat impresivnu kolekciju umetničke grafike različitih autora kod grafičara kojima je profesija vezana za izvođenje grafika drugih umetnika.

Izložba radova iz zbirke Međunarodnog trijenala grafike, Beograd

Otvaranje izložbe: 4. novembar 2015. u 19:00
Izložba je otvorena do: 3. decembar 2015.

Članovi grafičke sekcije Udruženja likovnih umetnika Srbije, u želji da u Beogradu prirede izložbu koja bi pružila uvid u savremene svetske tokove iz oblasti grafike, inicirali su 2011. godine Međunarodno trijenale grafike. Ova manifestacija ima za cilj da srpsku grafiku, koja je odavno stekla značajan ugled na svetskoj likovnoj sceni, postavi na realnu poziciju u međunarodnoj mreži institucija koje neguju ovu umetničku disciplinu.