Prethodne izložbe. Od 2014.

Simpozijum skulpture Meander Apatin (1994 - 2014) i promocija monografije "Apatin, grad skulptura"

Otvaranje izložbe i promocija monografije: 1. avgust 2014. u 13:00
Govore: Sava Stepanov (likovni kritičar), Radmila Savčić (istoričar umetnosti) i dr Živorad Smiljanić (predsednik opštine Apatin)

Apatin je jedan od skulpturalnih centara u regiji zahvaljujući tridesetgodišnjem delovanju pojedinaca, ustanova i drugih oirganizacija. Rezultat tog delovanja je zbirka skulptura od preko sto autora iz zemlje i inostranstva. U cilju kompleksnog uvida u ovu zbirku ovaj program se sastoji iz dva oblika, prezentacije publikacije "Apatin grad skulptura" o skulpturama na otvorenom i izložbe dela iz produkcije Simpozijuma skulpture Meander.

Još jedan pogled na svet - Izložba slika i crteža dece sa autizmom

Otvaranje izložbe: 3. jul 2014. u 18:00

Najpre moramo definisati autizam kao posebnost (isključujuću termin bolest), ali i izbeći preterano zalaženje u medicinsko-psihijatrijski i psihološki aspekt, jer ovoj temi ne prilazimo iz aspekta ovih nauka, ali svakako se moramo poslužiti njima do one mere da nam termin autizam bude jasan, ali ne i previše stručan. Najkompromisnije rešenje je poslužiti se delom podataka o ovoj posebnosti, koji se nalaze u Vikipediji.