Как термокамерите улесняват работата на водопроводчиците?

Не малко неприятности на имота ви могат да нанесат скритите течове. Особен приоритет имат екипите, които разполагат с необходимото оборудване за осигуряване на бързо, коректно и точно локализиране на проблема. Що се отнася до това да разпознаете симптомите за наличие на проблем още в начален стадий то н пренебрегвайте съветите, които ще ви дадем за да можете да бъдете оптимално сигурни и отговорни относно това, което би намалило разходите за ремонт и евентуални материални щети. Все повече водещи компании използват термокамера за откриване на течове, с чиято помощ си гарантира много точно локализиране на аварията.

Как работи обследването с термокамера?

Много водопроводчици вече предпочитат високите технологии отколкото избирането на традиционни и остарели методи за извършване на анализ и обследване на терените, където потенциално се смята, че има наличие на теч. Откриването на скрити проблеми по водопровода в наши дни е лесно изпълнимо именно с помощта на качествена апаратура.

Термокамерите представляват многофункционални и изключително ефективни решения, благодарение на които:

 • Точно се определя позицията на аварията;
 • Не се губи никакво време, защото в момента на диагностика температурния датчик показва съответните разлики, което на практика подпомага установяването на мястото на теча;
 • Няма нужда от предварителни разрушения и отстраняване на облицовки за да се установи наличието на проблем;
 • Благодарение на уреда се пестят доста разходи на стопаните на имота.

Определящото при този тип обследване е в това, че самата диагностика работи изключително ефективно и прецизно. Важен критерий и приоритет в случая се оказват именно онези детайли и аспекти, които имат отношение към осигуряването на поле за работа на водопроводчика. А когато той има точна яснота относно това къде се намира теча не се губи ценно време, а директно се насочват усилията към отстраняването му.

Ползи от диагностика с термокамера

теч

Разбира се, че има редица преимущества от това да се извърши анализ на обект с термокамера. Несамо могат да се установят налични скити течове, но реално можете да бъде открит и друг проблем, който се отнася до топлинни загуби. В много сектори намират приложение тези апарати. С тяхна помощ специалистите извършват аналогичен на рентгеновото обследване диагностициране, което позволява локацията на различни проблеми като:

 • Водопроводни течове;
 • Топлинни загуби;
 • Проблеми с изолацията;
 • Подземни води;
 • Подпочвени води и други.

Прецизността при работа е гарантирана с използването на термокамерите. Те са доказано ефективни и сигурни решения, благодарение на които с точност до 98 % могат да бъдат установени редица проблеми, които все още не са ескалирали и не са създали прекомерни щети върху имуществото ви.

Специфичното при този тип диагностика е, че дори оператори с недостатъчен опит могат да ви дадат коректна и точна оценка на състоянието на водопровода. Реално апарата е този, върху чиито плещи лежи отговорността за установяване локацията на аварията.

Всички водопроводчици ли използват термокамери?

Клиентите, които търсят водопроводни услуги държат не само на изгодната цена на услугата, но също така и на качеството на извършване на ремонта. А за да е сигурен и оптимално покриващ критериите на потребителите водопроводчиците е логично да се ръководят от новите тенденции и технологии. Потенциала, който термокамерите осигуряват са както вече стана ясно за:

 • Прецизност;
 • Бързина;
 • Минимални разходи при обследване;
 • Могат да се извършват диагностики на много големи площи;
 • Не се налага къртене на потенциално засегнати зони и т.нат.

Спестете си главоболия и неприятности с водопроводните аварии като потърсите ВиК специалисти, които работят с иновативна техника, щадящо имуществото ви. Няма защо да се извършва къртене и разбиване на облицовки преди изобщо да бъде установено естеството на аварията и нейната локация.

Откриването на скрити течове никога не е било толкова бързо, лесно и удобно. Изберете водопроводен екип с високотехнологично оборудване за да си спестите куп разходи.

Към началото