Какви са условията за прилагане на услугата Смяна на водомер?

През определен интервал от време се налага да бъде извършена подмяна на онези измервателни устройства, които отчитат разхода на вода и електроенергия. Режийните разходи, които заплащаме са част от месечните задължения, към които имаме ангажимент. Днес ще представим условията за използването на услуга смяна на водомери от https://hidro-start.com. Тъй като стандартния период за демонтиране на стар и монтиране на нов водомер е около 10 години то със сигурност ще се наложи да се вземат под внимание някои основни особености за прилагането на такива дейности.

Принципи и причини за смяна на водомерите

Особено важно е да се вземат под внимание три съществени аспекти, които са решаващи за това да разчитате на коректни показания на уреда, отчитащ разхода на вода. А за да са такива се нуждаете от здрав водомер. Но до колко ефективни са тези измервателни съоръжения и кои са въпросните причини, поради които се налага смяната на водомерите?

На практика коректното отчитане и показателно за това да плащате фактури, които са базирани на реалното разходвано от домакинството ви вода. Принципите и причините, които са свързани с необходимостта от използване на услуга за смяна на водомера се отнасят най-вече до това, че:

 • Има изрично предписание от водопроводното дружество за смяна на измервателното устройство предвид това, че се касае за изтичане на давностния срок за експлоатация;
 • Установени са дефекти и неточности по отчитането т.е. прекомерно високи сметки са начислени или пък се наблюдава нулево показание, които са определящи за това, че устройството не работи ефективно;
 • Налага се цялостна подмяна на старите водомери с по-иновативни с дистанционно отчитане.

Ето ви основания за това да инвестирате в наистина качествена услуга, която е оторизирана лицензирана фирма, която може да съдейства за извършването на действия, които се отнасят именно до смяната на водомера, независимо от причините.

Какво означава фирмата да е лицензирана?

нов водомер

Нормативната уредба на водопроводните дружества, доставчици на вода е съобразена с това абонатите да могат да се възползват от гъвкави и качествени услуги т.е. да избират услуги, които са приемливи като цена. Затова част от дейностите, които се предлагат от дружеството се отнасят преди всичко до това да могат да се избират външни фирми, които са конкурентни, разполагат с опитни специалисти и наистина са в състояние да удовлетворят клиентите-абонати на ВиК дружествата.

А за да извършва такива услуги, които са под шапката на операторите, доставчици на чиста питейна вода то водопроводните фирми следва да бъдат лицензирани. А това означава, че:

 • Имат сключен договор с доставчика за извършване на оторизирани услуги, касаещи водопроводните инсталации;
 • Гарантират качество на услугата;
 • Спазват нормативните правила за използване на съответните резервни части и консумативи;
 • Прилагат утвърдени от дружеството водомери, които покриват изискванията за прецизно и коректно отчитане на измервателните съоръжение;
 • Отговарят административно пред дружеството като попълват изискуеми документи относно узаконяване на водомерите и други.

Със сигурност това са важни неща, които облекчават абонатите. На практика вие като лице използващо услугата нямате ангажимент да се занимавате с досадни административни дейности, тъй като това е поверено на ВиК фирмата, която сте наели за извършване на услугата.

По-добри цени, по-ефективно отчитане и професионално изпълнение

Няма защо да губите време и да търсите различен начин за осигуряване на такива условия, които да ви удовлетворят. В hidro-start.com ще откриете подробна информация за смяната на водомери като услуга, която би била удовлетворяваща вашите потребности и очаквания за:

 • Приемлива цена;
 • По-експедитивно извършване на услугата;
 • Гарантиране на качество;
 • Осигуряване на отлични условия без ангажимент от страна на абонатите.

Спестете време, усилия и пари като се доверите на коректен лицензиран оператор, който да извърши смяната на водомера с нов без значене каква и причината за това предписание, издадено от водопроводното дружество.

Към началото